Přeskočit navigaci

Tlumočení z němčiny a tlumočení do němčiny

Máte-li schůzku s německy hovořící osobou, účastníte-li se konference nebo firemní akce, můžete využít naší nabídky tlumočení. O perfektní překlad mluveného slova se postarají profesionální tlumočníci. Můžete využít simultánní nebo konsekutivní tlumočení. Zajišťujeme ho nejen v České republice, ale také v zahraničí. Naši tlumočníci se s vámi mohou účastnit zahraničních pracovních cest, přednášek i osobních schůzek.

Simultánní tlumočení

Simultánnímu tlumočení se přezdívá také tlumočení kabinové. Zatímco akce probíhá v cizím jazyce, tlumočník se nachází v kabině, překládá a účastníci prostřednictvím sluchátek slyší přeložená slova. Toto tlumočení němčiny můžete využít například na mezinárodních konferencích a dalších větších akcích. V osobní rovině se využívá bez příslušenství tak, že tlumočník šeptá do ucha přeložená slova.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení němčiny na rozdíl od tlumočení simultánního neprobíhá souběžně s vyřčenými slovy. Tlumočník vždy počká až řečník vysloví celou větu nebo několik vět. Pak následuje prodleva, během které tlumočník konverzaci přeloží. Toto tlumočení němčiny je velmi oblíbené na menších akcích, jednáních a na osobních schůzkách. Realizuje se většinou jen v případě, kdy je potřeba text překládat do jednoho jazyka. Navzdory tomu, že brzdí přednes řečníka, celkově konverzaci příliš neprotahuje.