Přeskočit navigaci

Překlady odborných textů

Nedílnou součástí nabídky našich služeb jsou odborné překlady němčiny. Provádíme překlady právních, ekonomických i technických textů. Naši překladatelé se postarají o zachování významu jednotlivých odborných výrazů. Realizujeme takto odborné překlady z němčiny i odborné překlady do němčiny. Kvalita překladu těchto textů je samozřejmě srovnatelná s kvalitou překladu obecných jednodušších textů.

Právní překlady a soudní překlady listin a dokumentů

Specializujeme se na překlady právních a soudních dokumentů, do kterých mimo jiné patří i různé listiny, zákony nebo vyhlášky. Tyto dokumenty mohou později posloužit jako podklad pro vaši práci nebo ke studiu. Právní překlady do němčiny i z němčiny vždy prochází korekturou, která zajistí její gramatickou a stylistickou správnost.

Průmyslové i technické překlady a technická němčina

Speciální kategorii textů představuje také průmyslová a technická němčina. Pojmy z tohoto oboru využijete opět v práci i v době studia. U těchto textů je mimořádně důležité zachovat věcnou správnost. Proto překlady z němčiny a do němčiny u takto odborných textů realizují překladatelé, kteří se soustředí pouze na němčinu a žádným jiným jazykem se nezabývají.

Překlady technické dokumentace

Překlady technické dokumentace můžete využít v případě, když potřebujete překlad k technickému výkresu nebo překlad dokumentu k nějaké stavbě či zařízení. Technické překlady z němčiny a do němčiny realizují pouze zkušení překladatelé a rodilí mluvčí. Překlady jsou náročné na čas i slovní zásobu. I tak je však můžeme nabídnout ve vysoké kvalitě, v rychlém termínu a za přijatelnou cenu.